Minőség- és Környezet Politika

Cégünk a FIBRE Medical Orvostechnikai Kft. az Orvostechnikai eszközök és IT rendszerek forgalmazással, üzemeltetéssel és szervizzel foglalkozik.

A szervezet vezetése az alábbi szempontok figyelembevétele mellett kívánja elérni a szolgáltatás hatékonyságának növelését, minőségügyi és környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítását. Törekvéseink megvalósítása érdekében:

  • A társaság vezetője és mindazok, akik a FIBRE Medical Orvostechnikai Kft -nél dolgoznak teljesen elkötelezettek arra, hogy a legmagasabb színvonalon elégítsék ki a vevők igényeit.
  • Kialakítjuk, működtetjük és fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelő minőségügyi és környezetközpontú irányítási rendszerünket.
  • Tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások betartására való törekvéssel végezzük.
  • Rendszeresen azonosítjuk és elemezzük tevékenységeink környezetre, valamin folyamatainkra való hatását, kockázatát, melyeket az ésszerűen elfogadható szintre csökkentünk.
  • Minőség- és környezeti célokat és előirányzatokat tűzünk ki és azokat rendszeresen átvizsgáljuk.
  • Különös figyelmet fordítunk a környezet megóvására és szennyezések elkerülésére.
  • Jogszabály által előírt bevallási kötelezettségeinknek eleget teszünk (pl. KTD, OAH).
  • A FIBRE Medical Orvostechnikai Kft. vezetője korrekt és kiegyensúlyozott üzleti kapcsolatra törekednek a vevőkkel és beszállítókkal azért, hogy az általuk végzett tevékenységek megbízhatósága és minősége mindenképp megfeleljen a vevők igényeinek és elvárásainak, továbbá a beszállítóinkat ösztönözzük a környezetvédelmi irányelveink átvételére es a kockázatok minimumon tartására.
  • Célunk az, hogy munkavégzésünk technikai személyi erőforrásait folyamatosan tökéletesítsük, minőségképességünket fejlesztjük, teljesítményünket emeljük, versenyképességünk javítása érdekében.
  • Munkatársaink szakmai felkészültsége lehetővé teszi, hogy tapasztalataikat felhasználva támogatást nyújtsanak partnereinknek.

Meggyőződésünk, hogy céljaink megvalósításának feltétele a vezetőség által nyújtott személyes példamutatás és a munkatársak bevonása.

iso-1